Študuj niečo, čo má budúcnosťPoštové inžinierstvo – inžiniersky študijný program, prepájajúci moderné technológie s distribúciou a logistikou. Študijný program vychováva odborníkov pre manažérsku prax nielen v poštových podnikoch, ale aj v logistických a distribučných centrách.

Štúdium je realizované v unikátnom campuse na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.

Uplatni sa v praxiAbsolventi poštového inžinierstva sa najčastejšie uplatnili na manažérskych pracovných pozíciách v oblasti logistiky a distribúcie, najčastejšie v poštových a logistických podnikoch.

Každá z týchto pracovných pozícií je na trhu práce nadpriemerne platovo ohodnotená. Na juniorských pracovných pozíciách ide priemerne o plat 800 €, na seniorských pracovných pozíciách ide o plat na úrovni 3500 €.

Podaj si prihláškuChceš sa pridať k našim úspešným absolventom a chceš nájsť uplatnenie na trhu práce? Podaj si prihlášku na Poštové inžinierstvo.

Termín podania prihlášky je do 30.4.2023. Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Máš ďalšie otázky?​

Kto sú naši úspešní absolventi?​

© 2020 Katedra spojov.