Študuj niečo, čo má budúcnosťDistribučné technológie a služby – študijný program, prepájajúci moderné technológie s distribúciou a logistikou, vychováva, v dnešnom svete rastúcej popularity e-commerce, odborníkov na logistiku a distribúciu.

S nami sa naučíš zásady a pravidlá úspešnej a efektívnej logistiky a distribúcie.

Štúdium je realizované v unikátnom campuse na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.

Distribucne technologie a sluzby absolventi

Uplatni sa v praxiNaši absolventi sa najčastejšie uplatnili na manažérskych pracovných pozíciách v oblasti logistiky a distribúcie, ako dispečeri, špeditéri a pracovníci pošty.

Každá z týchto pracovných pozícií je na trhu práce nadpriemerne platovo ohodnotená. Na juniorských pracovných pozíciách ide priemerne o plat 800 €, na seniorských pracovných pozíciách ide o plat na úrovni 2500 €.

Podaj si prihláškuChceš sa pridať k našim úspešným absolventom a chceš nájsť uplatnenie na trhu práce? Podaj si prihlášku na Distribučné technológie a služby. Termín podania prihlášky je do 30.4.2023.

Ak študuješ na gymnáziu, podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,50. Ak študuješ na inej strednej škole ako je gymnázium, podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,00.

Máš ďalšie otázky?​

Kto sú naši úspešní absolventi?​

© 2020 Katedra spojov.