Študuj niečo, čo má budúcnosťElektronický obchod a manažment – študijný program, prepájajúci IT technológie s ekonomikou, vychovávajúci ekonómov, manažérov a marketingových odborníkov pre 21. storočie.

S nami sa naučíš podnikať na internete a osvojíš si zásady a pravidlá úspešného online marketingu.

Štúdium je realizované v unikátnom campuse na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.

Elektronicky obchod a manazment
Elektronicky obchod a manzment absolventka

Uplatni sa v praxiNaši absolventi sa najčastejšie uplatnili na pracovných pozíciách e-commerce analytika, PPC špecialistu, špecialistu na správu sociálnych sietí, SEO analytika, IT konzultanta a dátového analytika.

Každá z týchto praxou žiadaných pracovných pozícií je platovo nadštandardne ohodnotená – od 1000 € na juniorských pozíciách až po 3000 € na seniorských pracovných miestach.

Podaj si prihláškuChceš sa pridať k našim úspešným absolventom a chceš nájsť uplatnenie na trhu práce? Podaj si prihlášku na Elektronický obchod a manažment. Termín podania prihlášky je do 30.4.2023.

Ak študuješ na gymnáziu, podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,00. Ak študuješ na inej strednej škole ako je gymnázium, podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 1,60.

Elektronicky obchod a manzment absolventi

Máš ďalšie otázky?

Kto sú naši úspešní absolventi?

© 2020 Katedra spojov.