Študuj niečo, čo má budúcnosť

Mám záujem o štúdium

Elektronický obchod a manažment


Na Slovensku a v okolitých krajinách jediný bakalárska a inžiniersky študijný program vychovávajúcich odborníkov na elektronické podnikanie, elektronický obchod a internetový marketing, ktorí získavajú nielen ekonomické vzdelanie, ale aj vzdelanie spojené s IT technológiami.

Distribučné technológie a služby


Svojím charakterom jedinečný bakalársky študijný program vychovávajúci odborníkov na logistiku a distribúciu, ktorý nadväzuje na pôvodné zameranie dnes už bývalej Vysokej školy dopravy a spojov, ktorá neskôr získala názov Žilinská univerzita v Žiline.

distribucne technologie a sluzby absolventi
Štipendijný program

Štipendijný program


Katedra spojov v spolupráci so Slovenskou poštou ponúka študentom možnosť získať počas štúdia štipendium. Štipendium je motivačné a môže predstavovať začiatok vašej kariéry.

Poštové inžinierstvo


Poštové inžinierstvo, jedinečný akreditovaný inžiniersky študijný program vychovávajúci odborníkov pre potreby manažérskej praxe poštových a logistických podnikov.

Naši úspešní absolventi


Naši absolventi našli uplatnenie v uznávaných domácich a zahraničných firmách vyhľadávajúcich odborníkov z oblasti logistiky, distribúcie, elektronického podnikania, elektronického obchodovania a internetového marketingu. Chceš patriť medzi nich aj ty?

Informácie o Katedre spojov


Študijné programy Elektronický obchod a manažment a Distribučné technológie a služby zabezpečuje Katedra spojov, ktorá pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, na Žilinskej univerzite v Žiline. Kto sme? Aké je naše odborné zameranie?

Prečo sa u nás oplatí študovať?

© 2020 Katedra spojov.