Váš úspech?
Náš cieľ

Mám záujem o štúdium

Distribučné technológie a služby

Svojím charakterom jedinečný študijný program vychovávajúci odborníkov na logistiku a distribúciu, ktorý nadväzuje na pôvodné zameranie dnes už bývalej Vysokej školy dopravy a spojov, ktorá neskôr získala názov Žilinská univerzita v Žiline.

distribučné technológie a služby
elektronicky obchod a manazment

Elektronický obchod a manažment

Na Slovensku a v okolitých krajinách jediný študijný program vychovávajúcich odborníkov na elektronické podnikanie, elektronický obchod a internetový marketing, ktorí získavajú nielen ekonomické vzdelanie, ale aj vzdelanie spojené s IT technológiami.

Naši úspešní absolventi

Naši absolventi našli uplatnenie v uznávaných domácich a zahraničných firmách vyhľadávajúcich odborníkov z oblasti logistiky, distribúcie, elektronického podnikania, elektronického obchodovania a internetového marketingu. Chceš patriť medzi nich aj ty?

absolventi

Informácie o Katedre spojov

Študijné programy Elektronický obchod a manažment a Distribučné technológie a služby zabezpečuje Katedra spojov, ktorá pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, na Žilinskej univerzite v Žiline. Kto sme? Aké je naše odborné zameranie?

Videoprezentácia

Prečo sa u nás oplatí študovať?