absolvent katedry spojov

Pavol Dydňanský

Automation manager • T-Systems

Momentálne pracujem ako team leader na oddelení „digital transformation and operation“. Celkovo v T-Systems Slovakia, momentálne Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pracujem už siedmim rokom od ukončenia kariéry na Slovenskej pošte. Mojou ďalšou úlohou v práci je automatizácia, ako komunikačný SPOC, riadenie automatizácie a automatizačných „use-casov“ na Telekom IT solution. Taktiež som zodpovedný, v rámci spoločnosti v ktorej pracujem, za riadenie medzinárodnej automatizačnej komunity i za marketing a PR aktivity v rámci automatizácie.

Na katedre spojov som sa rozhodol študovať najmä z dôvodu silnej rodinnej histórie. Ešte ako študent som, niekoľko rokov počas letných prázdnin, pracoval ako brigádnik na Slovenskej pošte, kde som získal základne znalosti o poštových a bankových službách.

S odstupom času sa moje študijne očakávania naplnili vo viacerých smeroch. Štúdium poštových technológii a služieb bolo veľmi dobrým teoretickým, ale neskôr aj praktickým základom pre začatie kariéry na Slovenskej pošte. Štúdium ma taktiež naučilo samostatnosti a zodpovednosti.

Štúdium bolo prínosom z pohľadu praxe – práce priehradkového pracovníka na pošte, ale rovnako to bolo prínosné aj pre moju ďalšiu prácu – konkrétne v manažmente Slovenskej pošty. Pracoval som ako riaditeľ regionálneho obchodného centra zodpovedného za komunikáciu a riadenie vzťahov so zákazníkmi SP na východnom Slovensku a neskôr na celom Slovensku.

© 2020 Katedra spojov.