absolvent katedry spojov

Tomáš Komorník

Projektový manažér • DPD

V súčasnosti pracujem ako projektový manažér v spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., kde na oddelení IT a PM zastrešujem prevažne interné operačné projekty, ktoré na pohľad zákazník možno nevidí, no sú prínosom hlavne pre vnútorné procesy spoločnosti.

 

V minulosti som taktiež pracoval tri roky v Národnom centre zdravotníckych informácii, kde som zastával pozíciu vedúceho odboru služieb operátora. Vďaka starostlivosti o projekty, ktoré mi boli zverené sa podarilo spoločnosti NCZI nasadiť elektronické zdravotníctvo u viac ako 80 % zdravotníckych pracovníkov.

 

Veľký význam v mojej profesijnej kariére má aj Slovenská Pošta, a. s. kde som nastúpil takmer hneď po ukončení vysokej školy. V SP, a s. som pracoval taktiež takmer tri roky a mal som možnosť participovať na viacerých strategických projektoch, z ktorých uvediem pre mňa dva kľúčové a to projekt „Platobný systém eKolok“ a projekt „Integrované obslužné miesto občana – IOMO“, ktorý dokonca obsadil v roku 2014 druhé miesto na podujatí ITAPA a to v kategórií „Nové služby“ a prvé miesto v kategórií „Cena Rádia Slovensko“, o ktorej rozhodli poslucháči verejnoprávneho rozhlasu.

 

No a aby som to celé kompletne uzavrel, tak ešte pred ukončením štátnic ma prijali do spoločnosti CS Cargo Slovakia a.s., kde som na pol roka (do nástupu na SP, a. s.) pracoval ako disponent vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy.

 

Ak by ma chcel nejaký budúci, súčasný, či bývalý absolvent kontaktovať, môže tak pokojne urobiť cez môj profil na LinkedIn https://bit.ly/3anVzaj. Ak budem môcť a vedieť, rád pomôžem.

Hlavným dôvodom bolo, že som študoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej odbor Ekonomika a logistika v doprave, no a preto som sa chcel ďalej venovať logistike ako takej. Logistikou je veľmi zjednodušene povedané premiestňovanie niečoho/niekoho (osoby, tovar, peniaze, informácie, a pod.) z miesta A do miesta B. No a predstava o rôznych možnostiach, ako tento úkon zabezpečiť a ako túto realizáciu uchopiť, ma vždy fascinovala. Logistika tu vždy bola, je a aj bude. Otázkou už len ostáva, v akej forme.

Na túto otázku je ťažké z formulovať jednoznačnú odpoveď, nakoľko v rámci študijného programu boli predmety, ktoré boli a sú pre logistiku a projekty spojené s logistikou veľmi prínosné, no na druhej strane bol program vyskladaný predmetmi, ktoré by som dnes z pohľadu využiteľnosti v praxi nahradil inými, podstatnejšími. Len na doplnenie obrazu uvádzam, že som bol ročník 2008-2013.

Vďaka predmetom ako boli Poštové technológie (1, 2) som sa oboznámil s postupmi a procesmi, ktoré sú (resp. boli) prevádzkované na Slovenskej pošte. Vzhľadom na to, že som na SP, a. s. pôsobil 3 roky, toto bolo jedno z hlavných benefitov.

 

Jednou z ďalších výhod, sú znalosti, ktoré som nadobudol z predmetov Informačné technológie, Projektový manažment, Softvérové inžinierstvo, Informácia a jej prenos, Modelovanie systémov, Logistické a dopravné systémy.

 

No a fakt, ktorý nemôžem opomenúť, bola možnosť stretnúť ľudí, ktorí v tom čase na katedre spolu so mnou študovali a zároveň tých, ktorí nás v tom čase učili. Tento bod je hádam ten najpodstatnejší, s tým najväčším životným prínosom.

© 2020 Katedra spojov.