absolvent katedry spojov

Miroslav Báťka

Electronic service specialist • Slovenská pošta

Pracujem na Odbore produktov a technológií Slovenskej pošty, a.s., kde sa zaoberám inováciami a prevádzkou vybraných elektronických služieb, ako napr. ePodací hárok, Moja pohľadnica, Sledovanie zásielok a podobne. Významne som participoval na rozvoji elektronických kolkov a mobilnej aplikácie Slovenskej pošty.

Od malička ma fascinovali pošty, telekomunikácie a doprava a štúdiom tohto odboru som si splnil svoj sen.

Nielen naplnilo, ale dokonca predstihlo moje očakávania. Preto som sa rozhodol si ho ešte predĺžiť o ďalšie tri roky doktorandským štúdiom.

Veľký. Univerzita mi dala dobré základy, na ktorých som mohol stavať ihneď po nástupe na Slovenskú poštu, a.s. a vďaka štúdiu na Žilinskej univerzite som už čiastočne poznal fungovanie fascinujúceho poštárskeho sveta.

© 2020 Katedra spojov.