absolvent katedry spojov

Martin Macík

Projektový manažér • GoodRequest

Pracujem ako project & business manager vo firme GoodRequest, ktorá sa zaoberá vývojom mobilných a webových aplikácií, tvorbou informačných systémov a návrhom digitálneho dizajnu. Mám na starosti kapacity tímov a alokáciu developerov na projekty na základe biznisovej dôležitosti. Venujem sa obchodu a mám na starosti projektový manažment. Vo firme som začínal ako web developer a prešiel som si aj pozíciou zameranou na marketing.

Študoval som doktorandské štúdium v študijnom programe Poštové technológie a služby. Na katedre som rozhodol študovať kvôli charakteru dizertačnej práce, ktorá bola zameraná na optimalizáciu poštovej prepravnej siete a úzko súvisela s mojou diplomovou prácou, ktorú som chcel rozvíjať. Počas štúdia som však objavil aj množstvo iných uplatnení ako len dizertačná práca.

V rámci 3 rokov štúdia som sa zdokonalil vo viacerých oblastiach, ktoré som využil pri súčasnom zamestnaní.

Pri výučbe marketingu v elektronickom obchodovaní som sa zdokonalil v online marketingu a svoje skúsenosti som mohol preniesť na študentov. Vzdelávaniu v oblasti marketingu sa venujem aj doteraz popri zamestnaní, kde vyučujem na rôznych seminároch. Marketing je oblasť v ktorej sa treba neustále zdokonaľovať nakoľko postupy sa menia rapídnym tempom. Pri výučbe algoritmizácie a základov programovania som sa venoval aj programovaniu a to naštartovalo moju kariéru v GoodRequeste, nakoľko som do firmy nastupoval ako web developer. Štatistika a jej zdokonalenie na doktorandskom štúdiu je pre mňa tiež momentálne veľký benefit v súčasnom zamestnaní, nakoľko neustále pracujem s veľkým množstvom dát. Chcel by som však podotknúť, že to nebolo iba o štúdiu, ale hlavne som mal možnosť zdokonaliť sa vo svojich prezentačných schopnostiach, networkingu a získať množstvo dobrých kontaktov na celý život.

© 2020 Katedra spojov.