absolvent katedry spojov

Jana Tulisová

Asistentka obchodného riaditeľa • EMOS

Pracujem v EMOS SK s.r.o.

V roku 2005 som sa rozhodla pre štúdium na FPEDAS, v tom čase odbor Poštová a telekomunikačná prevádzka. Prečo? Pretože som zaznamenala rozsiahly rozvoj v informačno – komunikačných technológiách a nástup doby digitálnej. Spomínaný odbor mi prišiel ako dobrá voľba a vyhodnotila som ho za sektor budúcnosti.

Štúdium naplnilo moje očakávania a zo mňa v tom čase „PC analfabeta” vyprodukovalo „PC užívateľa” a nielen to. 😊 Zistila som, že niektoré vzťahy medzi vyučujúcimi a študentami môžu byť korektne priateľské a tieto priateľstvá prekonávajú aj čas.

Najväčším prínosom bola pre mňa možnosť absolvovania študijnej stáže Erasmus v nemeckých Drážďanoch a následne v ďalšom období absolvovanie praktickej stáže Erasmus v Prahe. Ako sa hovorí, na zážitky prach nepadá a obe stáže rozšírili moje vedomosti, poznanie, skúsenosti a spoznala som aj svoje limity. Neoceniteľný prínos pre moje terajšie zamestnanie spočíval, nie v nadobudnutých vedomostiach, ale v skúsenostiach skúškami, ktorými som prešla na FPEDASE. Cestou vysokoškolských skúšok, štúdia rôznych predmetov a prednášajúcich som naberala životné skúsenosti, sebapoznanie, nabrala vieru v svoje schopnosti a získala vytrvalosť sa nevzdávať.

 

Ak by som sa mala dnes rozhodnúť , či opäť nastúpim na FPEDAS, nezaváhala by som. Neváhaj ani TY.

© 2020 Katedra spojov.