absolvent katedry spojov

Jana Štrbová

Associate Retail Marketing Manager • LEGO Group

LEGO Group

Novovzniknutý program reagoval na potrebu trhu a prinášal možnosť uplatniť sa v rýchlo sa vyvíjajúcom a napredujúcom odvetví.

Keďže v tej dobe išlo o začínajúci program, veľa vecí sa ešte len formovalo a testovalo. Napriek tomu štúdium dokázalo priniesť komplexný prehľad o odvetví a umožnilo tak absolventom uplatniť sa v širokej škále zamestnaní. Najviac som ocenila možnosť stáže a zahraničných pobytov, ku ktorým boli pedagógovia vždy pozitívne naklonení. V priebehu času zároveň narastá spolupráca s firmami a špecialistami, čo predstavuje skutočné plus pre študentov.

Moje rozhodnutie študovať tento program formovalo moje zameranie a kariéru od samého začiatku. Aj keď mnoho predmetov sa mi počas štúdia zdalo byť zbytočných, ich reálny prínos som videla až v praxi. Všeobecný a komplexný prehľad, ktorý mi štúdium prinieslo, mi umožnil pracovať na rôznych pozíciách a stále prinášať relevantné poznatky, čo všetci moji zamestnávatelia ocenili. Samozrejme si nepamätám všetky veci, ktoré sme sa učili, ale niekde vzadu v hlave podstata ostáva a potom je to už len o umení hľadať informácie a vybrať si z nich tie relevantné, k čomu určite prispelo množstvo projektov a prác, ktoré sme v škole robili.

© 2020 Katedra spojov.