absolvent katedry spojov

Miroslava Kollárová

Advertising Operations Specialist • Amazon

Pracujem v spoločnosti Amazon na pozícií Advertising Operations Specialist. V rámci nášho oddelenia sa zameriavame na digitálny marketing a reklamy na stránkach Amazonu, ale aj mimo nich. Mojou úlohou je pomáhať týmu a dohliadať na úspešný priebeh kampaní pre našich klientov.

Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúci trh a technológie, ktoré ma vždy zaujímali, som sa rozhodla pre Elektronický obchod a manažment. Tento program je výborný odrazový mostík a poskytol mi skvelé základy a znalosti, ktoré môžem aplikovať aj v súčasnosti vo výkone mojej práce.

Áno s výberom som bola veľmi spokojná, a odporúčala by som to mladým ľuďom, ktorí majú záujem o nové technológie. Katedra podporuje aj rôzne projekty ako napr. Erasmus+ program s možnosťou štúdia v zahraničí, ktorého som bola súčasťou.

Mnohí moji kolegovia boli prekvapení, že tento program existuje na Slovensku, a v zahraničí si to veľmi cenia. Asi najväčším prínosom pre mňa je využívanie rôznych znalostí v praxi, ako napr. programovanie. Musím ale priznať, že štúdium a stáž v zahraničí, ktoré katedra podporuje, mi pomohla asi najviac nielen kvôli jazykom, ale aj skúsenostiam a veciam, ktoré som sa tam mala možnosť naučiť. A to by som vrelo odporúčala každému.

© 2020 Katedra spojov.